Giới thiệu nhà phân phối wifi Ruckus ủy quyền chính hãng tại Việt Nam

Thông tin về Ruckus Networks

  • Ruckus Networks là thương hiệu phần mềm và thiết bị mạng có dây và không dây thuộc sở hữu của CommScope
  • Ngày thành lập: 2002, Menlo Park, California, Hoa Kỳ
  • Trụ sở: Sunnyvale, California, Hoa Kỳ
  • Công ty mẹ: CommScope, Brocade Communications Systems, ARRIS U.S. Holdings, Inc.
  • Nhà sáng lập: Bill Kish, Victor Shtrom

Lịch sử phát triển của Ruckus Networks

  • Ruckus được thành lập vào năm 2002 bởi Bill Kish, Victor Shtrom
  • Vào ngày 4 tháng 4 năm 2016, Brocade Communications Systems thông báo đã đồng ý mua lại Ruckus với giá 1,5 tỷ đô la. Thương vụ hoàn tất vào ngày 27/5/2016.
  • Vào tháng 11 năm 2016, Broadcom công bố ý định mua lại Brocade với giá 5,9 tỷ USD.Thỏa thuận được hoàn tất vào ngày 21 tháng 11 năm 2017.
  • Vào tháng 2 năm 2017, Arris International thông báo rằng họ sẽ mua lại các doanh nghiệp Ruckus Wireless và ICX Switch của Broadcom với giá 800 triệu đô la. Thương vụ hoàn tất vào ngày 1 tháng 12 năm 2017.
  • Vào tháng 11 năm 2018, CommScope thông báo sẽ mua Arris, bao gồm Ruckus và ICX Switch, với giá 7,4 tỷ USD. Việc mua lại đã hoàn tất vào tháng 4 năm 2019.

Hiện nay Ruckus Networks là thương hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn CommScope, chuyên về hệ thống hạ tầng mạng.

Nhà phân phối wifi ruckus ủy quyền chính hãng tại Việt nam
Nhà phân phối wifi ruckus ủy quyền chính hãng tại Việt nam

Thông tin thêm: Văn phòng Nhà phân phối WiFi Ruckus ủy quyền tại Việt Nam

 • VĂN PHÒNG HÀ NỘI